Alíkův koutek - Vtipy

http://vtipy.alikuvkoutek.cz/?


[ Přeskočit na obsah ]
Internetový koutek Martina Cetkovského | http://vtipy.alikuvkoutek.cz/? | http://www.alikuvkoutek.cz/?

Alíkův koutek

Vtipy


[ Zpět na navigaci ][ Přeskočit na obsah ]

Delší vtipy (Vtipy)

Nejčtenější vtipy v tomto oddělení

[1-10/30]   ^   << 1 2 3 >>

O prdech

ZDVOŘILÝ: Prdne a řekne pardon.

CYNIK: Prdne a drze se podívá do očí.

KAVALÍR: Nechá dámu prdnout napřed.

LÉKÁRNÍK: Prdne a přivoní.

IDEALISTA: Neprdí z prdele, ale z přesvědčení.

SENTIMENTÁLNÍ: Prdne a zauvažuje, zda by bylo lepší, kdyby neprdl.

VESELÝ: Cituje, kdo prdí, zdraví si tvrdí.

NAIVNÍ: Prdne a myslí si, že udělal něco velkého.

CITLIVÝ: Prdne a řekne ach.

NETRPĚLIVÝ: Prdne a hned se posere.

PACKAL: Prdí celý den, ale bez požitku, který prdění poskytuje.

VZDĚLANÝ: Před prdnutím požádá o souhlas společnosti.

EGOISTA: Prdí jen pro sebe.

DRZÝ: Prdí při sraní, aby byl velký smrad.

POTMĚŠILÝ: Ve společnosti si prdne potichu.

DIPLOMAT: Prdne a řekne, kdo tam.

FLEGMATIK: Prdne sem, prdne tam, pro společnost nebo sám.

OPATRNÝ: Zásadně neprdí, když má sračku.

PESIMISTA: Ještě si neuprdnul a už si myslí, že se posral.

BYROKRAT: Prdne a vyžádá si povolení.

OPTIMISTA: Prdne si nahlas a myslí si, že to nikdo neslyšel.

LHÁŘ: Prdí a tvrdí, že nikdy nesmrděl.

PŘÍTEL: Prdne a zeptá se kamaráda, co jsi říkal?.

DŮCHODCE: Prdne a řekne si, že za Rakouska se prdělo líp.

Dřevená noha

Jde takhle pocestný. Zastaví se u prasečí farmy a vidí ohradu plnou prasat. Jedno prase má dřevěnou nohu. Protože to ještě nikdy neviděl, přijde k domu, zaklepe a zeptá se:
"Proč má to prase dřevěnou nohu?"
Farmář na to:
"O tom Vám povím takový příběh: Jednou jsem oral na poli a můj traktor najel do příkopu. Převrhl se a já jsem skončil úplně bezmocný pod ním. A tohle prase přiběhlo, uvidělo to, vrátilo se domů a tam kvičelo tak hlasitě, až někdo vyběhl a pak přivedlo pomoc až ke mně."
"Dobře, to je zajímavé, ale proč má to prase dřevěnou nohu?"
"To není všechno. Jednou ke mně přišel zloděj, když nikdo nebyl doma. A prase uteklo z ohrady, přiběhlo za mnou až na pole a tak dlouho kvičelo, až jsem šel za ním a ono mě dovedlo k pušce v kůlně, takže jsem pak mohl toho zloděje vyhnat."
"Dobře, to je taky zajímavé, ale proč má to prase dřevěnou nohu?"
"No vždyť mne nechte domluvit. Jednou jsem spal s manželkou v ložnici a náš dům začal hořet. A prase uteklo z ohrady, přiběhlo za mnou a tak dlouho kvičelo, až jsem se probudil a v poslední cvhíli zachránil manželku a děti."
"No to je velice dojemný příběh, ale PROČ MÁ TO PRASE DŘEVĚNOU NOHU?"
"Vždyť vám to celou dobu vystvětluji. Přece když je prase tak hodné, když vás má tak rádo, tak ho přece nesníte najednou!"

Autor: Martin Cetkovský
Poslední aktualizace: 04.01.2003

3 blondýnky na ostrově

Jsou tři blondýnky na opuštěném ostrově a na jednou se objeví mořská panna a povídá:Každé z vás můžu splnit jedno přání.No a první si přeje:Chtěla bych bejt chytřejší,abych se od tud mohla dostat.No a promění se v brunetu a odplave pryč.Druhá si přeje,aby byla chytřejší než ta první.Promění se v černovlásku,udělá si vor a odpluje pryč.No a třetí si přeje bejt chytřejší než ta druhá.A tak se promění v chlapa a přejde most...

Autor: Didina
Poslední aktualizace: 19.12.2005

Vyhrát všechny dostihy

Sedlák kupuje na trhu koně. Celý den hledá toho správného, jenže všechny jsou sice dobré, ale drahé. Podvečer uvidí takovou starou, napůl zdechlou kobylu, která mu říká:
"Kup si mě a já ti vyhraji všechny dostihy!"
No a koupí ji. Nasadí ji na dostihy, všichni koně už dávno doběhli a kobyla půl hodiny za nimi.
Sedlák: "Kobylo, vždyť jsi mi říkala, že vyhraješ všechny dostihy!"
Kobyla: "A co se zblázním, když už nemůžu..."

Autor: Martin Cetkovský
Poslední aktualizace: 05.01.2003

Školní řád

1. V sychravých dnech chodí žák do školy proto, aby si odpočinul a seznámil se s novými anekdotami.
2. Do školy chodí, kdy chce, nejlépe ve vyučování.
3. Vstoupí-li do třídy ředitel nebo jiná povolaná osoba, pozdraví lehkým kývnutím hlavy a sundá nohy ze stolu.
4. Ze třídy odchází libovolně.
5. Při vyučování leží na lavici, nehraje-li ovšem právě karty.
6. Není-li spokojen s výsledkem a známkou, dá to najevo hlasitými výkřiky, nehvízdá však na prsty, aby nevzbudil spící spolužáky.
7. Osoby, které potká, pozdraví hlasitým čau. Zásadně se nepřezouvá.
8. Je-li žák podrážděn, předseda třídy včas upozorní učitele, aby žáka dále nedráždil.
9. Ignoruje všechny učitele, ale nemlátí je, když tak po hlavě.
10. Je ukázněný ke všem spolužákům, zajistí pivo, je-li na něm řada.
11. Hraje karty jenom o peníze, když to neumí, ostatní ho to naučí.
12. Svévolně ničí školní majetek, s cizím jedná jako se svým.
13. Je-li žák opilý, nerozptyluje učitele svým žvaněním a jde se domů vyspat.
14. Když něco rozbije, samozřejmě se nepřizná.
15. Za pořádek ve třídě ručí služba, která po zazvonění vyběhne ze třídy. Jestliže nemá čas probudit spící spolužáky a udělat nepořádek, dokončí tuto práci uklízečka nebo školník.
16. Školní pomůcky nosí jen tehdy, chybí-li žák z jeho karetního družstva.
17. Žák přichází do školy s úsměvem a krabičkou cigaret v kapse.
18. Při písemkách opisuje z taháků nebo od spolužáků.
19. V přestávkách se větrají zakouřené učebny - jestliže někdo vypadne z okna, ohlásí to služba třídnímu učiteli a ten si dotyčného vyškrtne ze seznamu. Celá třída se zúčastní pohřbu.
20. Na konci roku učitelé poděkují žákům za výdrž. Poté si žáci rozeberou školu.

Poslední aktualizace: 19.07.2000

Dopis z krematoria

KREMATORIUM Brno

V Brně dne 12. min měsíce

Věc: Předvolání

Vážený(á), jelikož jste dosáhl(a) patřičného věku a lidstvo jen svým zjevem otravujete a strašíte a jelikož lidská společnost nemá již od Vás co očekávat, vyzýváme Vás podle §2719 Obč. zákoníku, odst. č. 3 ze dne 12. t. m., abyste se do 6 dnů po obdržení tohoto předvolání přihlásil(a) v našem závodě u pece č. 3 za účelem spálení Vaší nemožné kostry.

Přineste s sebou 100 Kč kolek, 5 kg dřeva, 2 litry petroleje a též nádobu na škvarky pro pozůstalé. Kromě toho Vám započítáme 500 Kč za úřední výkon.

Jste-li malé postavy, přineste s sebou ještě 100 Kč, protože bude nutné učinit různá opatření, abyste nepropadl(a) roštem.

Také u kuřáků se požaduje 100 Kč, neboť je nebezpečí, že při likvidaci Vašich plic dojde k ucpání komínu.

Důrazně Vás žádáme, abyste přestal(a) pít a to okamžitě, protože při spalování by mohla nastat exploze našeho zařízení.

Máte-li vodnatou lebku, nechte ji doma, aby neuhasila oheň, kdyby náhodou praskla.

Své výfuky, ještě se v dobrém stavu nacházející, nechte pořádně ucpat, aby naši zaměstnanci neutrpěli otravu plynem.

Dále si umyjte nohy a odstraňte všechna kuří oka, aby svým mrkáním nesváděla pracovníky.

Důležité upozornění: Zlaté zuby necháváme vyrazit zdarma nebo za malý poplatek. Věříme, že sám(a) pochopíte nutnost zničení Vaší prabídné tělesné schránky.

Nedostavíte-li se včas, budete předveden(a)!!!!!!!!!!!!

S přátelským pozdravem: "Žehu zdar!"

Dr. Vendelín Sirka
předseda spolku přátel žehu

Hubert Spálený
ředitel krematoria

Vincent Hořák
vrchní topič

11 rad, jak pečovat o diskety

1. Nikdy nenechávejte diskety v počítači. Informace mohou z diskety vyprchat a způsobit korozi vnitřních částí počítače. Raději je vždy vyndejte, pečlivě srolujte a uschovejte v držáku na psací pera.

2. Diskety čistěte vždy jednou týdně mokrým hadrem a jednou měsíčně je navoskujte. Kovové mikroskopické částečky je možno odstranit magnetem, kterým pomalu přejedete po povrchu diskety. Pokud se vám ani takto nepovede disketu vyčistit, zkuste ji umýt vlažnou vodou a mýdlem, popřípadě pískovým práškem. Při voskování dbejte na to, aby byl povrch diskety dokonale hladký, podstatně tak urychlíte disketovou mechaniku.

3. Diskety překládejte pouze v případě, že se do jednotky nevejdou. Pokud máte opravdu pouze velkou disketu a malou jednotku, disketu ohněte tak, aby se do počítače vešla.

4. Nikdy nevsunujte disketu do počítače vzhůru nohama! Data by mohla vypadnout a poškodit jemnou mechaniku.

5. Diskety není možné zálohovat tak, že je okopírujete na xeroxu. Jestliže potřebujete vytvořit záložní kopie, prostě vsuňte do disketové jednotky diskety dvě. Kdykoliv pak budete zálohovat dokument, jeho obsah se zapíše na obě vložené diskety.

6. Diskety se nesmí vkládat ani vyjímat, jestliže na disketové jednotce svítí nebo bliká červená (popř. zelená) kontrolka. Porušení tohoto pravidla mívá za následek zásadní poškození a někdy dokonce smazání uložených dat. Občas se může stát, že se systém tzv. "zavěsí" a červená kontrolka bliká neustále. Pokud narazíte na tento problém, budete pravděpodobně muset do "zavěšeného" počítače vhodit několik mincí, než se mechaniky otevřou.

7. Jestliže je disketa již plná a vy přesto potřebujete více úložné paměti, pomoc je snadná. Prostě s disketou několikrát silně zatřepejte, čímž se data srazí dohromady a uvolní se místo. Odborníci tento postup nazývají "data compression". Nesmíte ovšem zapomenout přelepit všechny otvory na obalu diskety neprodyšnou lepící páskou, abyste předešli ztrátě dat.

8. Přístupovou rychlost na disketu můžete podstatně zvýšit tím, že v obalu diskety vystříháte více otvorů. Zvýšením počtu čtecích ploch se čtecí mechanika stane mnohem efektivnější.

9. Diskety mohou být v případě nejvyšší potřeby používány jako pivní tácky, ovšem musí být před tím důkladně navoskovány (viz bod 2).

10. Při editování dokumentu nikdy nepoužívejte nůžky nebo lepidlo. Data jsou na magnetickém médiu uložena příliš hustě, než lidské oko dokáže rozlišit. Klidně se vám tedy může stát, že se část jednoho dokumentu dostane doprostřed dokumentu zcela jiného. Jestliže ovšem vlastníte elektronový mikroskop, můžete k editování používat žiletku nebo zmizík.

11. Disketu pravidelně ošetřujte insekticidy, abyste zabránili šíření počítačových virů.

Plný energie

"Ten děda Serjoža, představte si, už je mu 90 let a pořád je plný energie..."
"A odkud je?"
"Z Černobylu."

Autor: Martin Cetkovský
Poslední aktualizace: 15.01.2003

Stereotypní vánoce

Jednoho dne se narodí manželům jenom hlava a jak tak čas běží, nastanou už několikáté vánoce a hlava se přikutálí ke stromečku a se smutkem v hlase povídá:
"Ach jo, zase čepice!"

Autor: Martin Cetkovský
Poslední aktualizace: 14.01.2003

Nový rok trenéra

"Jak ti začal nový rok, věhlasný trenére?"

"Dobře. Myslel jsem, že mě hned tak někdo nepoplácá po ramenou, ale z hlediště přiletěla cihla."

Autor: Martin Cetkovský
Poslední aktualizace: 09.01.2003

Nejčtenější vtipy v tomto oddělení

[1-10/30]   ^   << 1 2 3 >>

URL adresa stránky: http://vtipy.alikuvkoutek.cz/?FID=25&
Alíkův koutek | http://www.alikuvkoutek.cz | webmaster@alikuvkoutek.cz
Copyright (c) 1998 - 2013 Martin Cetkovský (webmaster@alikuvkoutek.cz)
Alíkův koutek | webmaster@alikuvkoutek.cz | Administrace
Copyright © 1998 - 2013 Martin Cetkovský | Portions of Design © 2005 Jan Klesnil
Veškeré pravopisné chyby jsou záměrné a mají Vás pouze pobavit (ale napište mi o nich :D).